Lợi khuẩn Probiotic từ các thương hiệu hàng đầu!

ion-ios-location-outlineStore Locator

Lang

Lactobacillus

Grid List

Hiển thị tất cả 6 kết quả

CranMax LactoBif Probiotics, 25 Billion CFU hộp 30 viên, California Gold Nutrition

CranMax LactoBif Probiotics, 25 Billion CFU hộp 30 viên, California Gold Nutrition
599.000

CranMax LactoBif Probiotics, 25 Billion CFU hộp 30 viên, California Gold Nutrition

CranMax LactoBif Probiotics, 25 Billion CFU hộp 30 viên, California Gold Nutrition
599.000

CranMax LactoBif Probiotics, 25 Billion CFU với công dụng: Hỗ trợ hệ tiêu hóa và sức khỏe đường ruột, Tăng cường sức khỏe hệ thống miễn dịch.

 • Hạn sử dụng: 1/4/2025.
 • Trọng lượng vận chuyển: 0,16 lb
 • Mã Sản Phẩm: CGN-01334
 • Mã UPC: 898220013340
 • Hộp: 30 viên.
 • Kích thước hộp: 5,5 x 3,3 x 1,2 inch , 0,1 lb

LactoBif 100 Probiotics, 100 Billion CFU hộp 30 viên, California Gold Nutrition

LactoBif 100 Probiotics, 100 Billion CFU hộp 30 viên, California Gold Nutrition
930.000

LactoBif 100 Probiotics, 100 Billion CFU hộp 30 viên, California Gold Nutrition

LactoBif 100 Probiotics, 100 Billion CFU hộp 30 viên, California Gold Nutrition
930.000

LactoBif 100 Probiotics, 100 Billion CFU với công dụng: Hỗ trợ hệ tiêu hóa và sức khỏe đường ruột, Tăng cường sức khỏe hệ thống miễn dịch.

 • Hạn sử dụng: 1/5/2025.
 • Trọng lượng vận chuyển: 0,16 lb
 • Mã Sản Phẩm: CGN-01053
 • Mã UPC: 898220010530
 • Hộp: 30 viên.
 • Kích thước hộp: 5,5 x 3,3 x 1,2 inch , 0,1 lb

LactoBif 5 Probiotics, 5 Billion CFU hộp 10 viên, California Gold Nutrition

LactoBif 5 Probiotics, 5 Billion CFU hộp 10 viên, California Gold Nutrition
125.000

LactoBif 5 Probiotics, 5 Billion CFU hộp 10 viên, California Gold Nutrition

LactoBif 5 Probiotics, 5 Billion CFU hộp 10 viên, California Gold Nutrition
125.000

LactoBif 5 Probiotics, 5 tỷ CFU với công dụng: Hỗ trợ hệ tiêu hóa và sức khỏe đường ruột, Tăng cường sức khỏe hệ thống miễn dịch.

 • Hạn sử dụng: 1/4/2025.
 • Trọng lượng vận chuyển: 0,08 lb
 • Mã Sản Phẩm: CGN-00964
 • Mã UPC: 898220009640
 • Hộp: 10 viên.
 • Kích thước hộp: 5.5 x 3.2 x 0.65 in0.05 lb

LactoBif 5 Probiotics, 5 Billion CFU hộp 60 viên, California Gold Nutrition

LactoBif 5 Probiotics, 5 Billion CFU hộp 60 viên, California Gold Nutrition
395.000

LactoBif 5 Probiotics, 5 Billion CFU hộp 60 viên, California Gold Nutrition

LactoBif 5 Probiotics, 5 Billion CFU hộp 60 viên, California Gold Nutrition
395.000

LactoBif 5 Probiotics, 5 tỷ CFU với công dụng: Hỗ trợ hệ tiêu hóa và sức khỏe đường ruột, Tăng cường sức khỏe hệ thống miễn dịch.

 • Hạn sử dụng: 1/4/2025.
 • Trọng lượng vận chuyển: 0,28 lb
 • Mã Sản Phẩm: CGN-00963
 • Mã UPC: 898220009633
 • Hộp: 60 viên.
 • Kích thước hộp: 5,5 x 3,3 x 2,15 inch.

LactoBif 65 Probiotics, 65 Billion CFU hộp 30 viên, California Gold Nutrition

LactoBif 65 Probiotics, 65 Billion CFU hộp 30 viên, California Gold Nutrition
790.000

LactoBif 65 Probiotics, 65 Billion CFU hộp 30 viên, California Gold Nutrition

LactoBif 65 Probiotics, 65 Billion CFU hộp 30 viên, California Gold Nutrition
790.000

LactoBif 65 Probiotics, 65 tỷ CFU với công dụng: Hỗ trợ hệ tiêu hóa và sức khỏe đường ruột, Tăng cường sức khỏe hệ thống miễn dịch.

 • Hạn sử dụng: 1/5/2025.
 • Trọng lượng vận chuyển: 0.16 lb
 • Mã Sản Phẩm: CGN-01904
 • Mã UPC: 898220019045
 • Hộp: 30 viên.
 • Kích thước hộp: 5.5 x 3.3 x 1.2 in0.1 lb

LactoBif Probiotics, 30 tỷ CFU hộp 60 viên, California Gold Nutrition

LactoBif Probiotics, 30 tỷ CFU hộp 60 viên, California Gold Nutrition
615.000

LactoBif Probiotics, 30 tỷ CFU hộp 60 viên, California Gold Nutrition

LactoBif Probiotics, 30 tỷ CFU hộp 60 viên, California Gold Nutrition
615.000

LactoBif Probiotics, 30 tỷ CFU với công dụng: Hỗ trợ hệ tiêu hóa và sức khỏe đường ruột, Tăng cường sức khỏe hệ thống miễn dịch.

 • Hạn sử dụng: 1/3/2025.
 • Trọng lượng vận chuyển: 0,28 lb
 • Mã Sản Phẩm: CGN-00965
 • Mã UPC: 898220009657
 • Hộp: 60 viên.
 • Kích thước hộp: 5,5 x 3,3 x 2,15 inch.